Ochrana životného prostredia

      V súčasnosti je téma klimatických zmien a narušovanie životného prostredia obrovskou témou a výzvou, ktorej čelí naša planéta a naša spoločnosť FedPack taktiež nezaostáva.

      Plast ako taký, je pomerne nový materiál, začal sa vyrábať od roku cca 1907. V súčasnosti sa však vyskytuje v skoro každom priemyselnom odvetví a mnohokrát je náš moderný život bez neho nemysliteľný. Výhodou našich výrobkov je, že sú 100% recyklovateľné. Každý vyrobený výrobok, ktorý odchádza z našej spoločnosti je pripravený po použití na opätovné zrecyklovanie, môžeme z neho opakovane vyrobiť ďalší a ďalší výrobok a minimalizovať tak negatívny dopad na životné prostredie našej planéty.

      Recyklácia je proces opätovného využitia už niekedy použitých materiálov a produktov. Recyklácia zabraňuje plytvaniu zdrojov, znižuje spotrebu surových prírodných materiálov, redukuje množstvo spotrebovanej energie pri získavaní surovín na výrobu nových produktov a znižuje množstvo skládkovaného odpadu, čím prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov.

"Mnoho druhov. Jedna planéta. Jedna budúcnosť"
"Budujeme, separujeme, recyklujeme a šetríme životné prostredie"